Prof. n. med. Teresa Kulik

Kierownik Katedry Zdrowia Publicznego WPiNoZ Uniwersytet Medyczny w Lublinie; specjalista Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej.
Zainteresowania naukowe: Zdrowie Publiczne i Medycyna Społeczna, Medycyna, Pielęgniarstwo i Nauki o Zdrowiu
Obszary badawcze: Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży, Edukacja zdrowotna w rodzinie i w szkole, Jakość życia w chorobie, Współczesne zagrożenia zdrowia, Profilaktyka chorób społecznych i cywilizacyjnych. Więcej informacji o prowadzącym pod linkiem zdrowpub@umlub.pl

Styl życia a zdrowie społeczeństwa polskiego

Rozwój cywilizacji wraz z postępem naukowym przyczynił się do postrzegania zdrowia jako wymiernego dobra odgrywającego istotną rolę w życiu każdego człowieka, jak i społeczeństwa.
Człowiek jest zdrowy, gdy może podejmować oraz wypełniać osobiste i społeczne zadania życiowe, gdy potrafi tworzyć więzi międzyludzkie i przezwyciężać trudności.
W rezultacie tego wszystkiego ma poczucie fizycznego, psychicznego, społecznego oraz duchowego dobrostanu.
Zdrowie jest zasobem (potencjałem) dla każdego człowieka, z którego może korzystać w życiu codziennym. Rozwijanie i wykorzystywanie swojego potencjału zdrowotnego umożliwia człowiekowi życie twórcze i spełnione pod względem społecznym i ekonomicznym. Ludzie zdrowi mogą lepiej i łatwiej wykorzystywać swoje potencjalne możliwości, zaspakajać swoje potrzeby, osiągać swoje cele i aspiracje życiowe, mają też większą szansę na dobrą jakość życia.
Zdrowie jest wartością egzystencjonalną, (nadaje sens życiu i jest wartością nadrzędną), wartość ta zawiązana jest z zaangażowaniem i wolnością wyborów.
Wartość zdrowia uwidacznia się dzięki właściwościom procesu ustrukturyzowania osobowości. Widoczne jest to w obszarach związanych z regulowaniem życia społecznego, jak tez zachowań indywidualnych oraz w obrębie działań instytucjonalnych jak i poza nimi.
Wartość zdrowia zobowiązuje do odpowiedzialności i podejmowania określonych decyzji w obrębie zdrowia. Odpowiedzialność za zdrowie odnosi się do norm, zasad, kodeksów postępowania w obszarze zdrowia.
Zdrowie jest symbolem szczęścia, dobrostanu i piękna. Zdrowie i szczęście są wieloznaczne, można je pojmować jako stan przejściowy i jako stały układ czynności. Poczucie dobrego stanu zdrowia jest kategorią bardzo powierzchowną, podobnie jak chwilowe zadowolenie z życia. Właściwą kategorią zarówno dla zdrowia jak i szczęścia jest pewien stały układ możliwości. Analizując zdrowie i szczęście, wyodrębnia się układ warunków do pozytywnego subiektywnego poczucia zdrowia rozumianego jako zadowolenie z różnych sfer życia.
Katedra Zdrowia Publicznego, którą reprezentujemy zajmuje się badaniami naukowymi dotyczącymi szeroko pojętego zdrowia publicznego i nauk o zdrowiu. W Katedrze realizowane są zajęcia dla studentów kierunku Zdrowie Publiczne, Dietetyka, Kosmetologia, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Fizjoterapia, Ratownictwo Medyczne z przedmiotu Zdrowie Publiczne, Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, Polityka zdrowotna i społeczna, Prawo w ochronie zdrowia, Międzynarodowe problemy zdrowia.
Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s